logo www.levnapracovniobuv.cz

Zaměstnavatel a pracovní obuv

Při vykonávání různých pracovních profesí, které jsou rizikovější než jiné, potřebuje zaměstnanec nejrůznější pracovní a ochranné pomůcky, jako je například i pracovní obuv. Jak je to s jejích pořízením? Musí si zaměstnanec z vlastní kapsy tyto ochranné pomůcky pořídit, nebo je to povinností zaměstnavatele?

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance bezpečné a zdraví nezávadné pracovní prostředí. V případě, že takové pracovní prostředí nedokáže zajistit, je zaměstnavatel povinen poskytnout svým zaměstnancům ochranné pracovní prostředky, tedy i pracovní obuv.

Má zaměstnanec na pracovní obuv vždy nárok?

Bohužel nemá. To, jestli má zaměstnanec nárok na pracovní obuv, záleží na konkrétní práci, kterou zaměstnanec vykonává a jejich rizicích. Podle zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní obuv pouze tehdy, pokud pracuje v prostředí, kde mohou boty podléhají mimořádnému opotřebení, znečištění, nebo kde by měly plnit ochrannou funkci.

Podle vykonávané práce nebo pracovního prostředí by měla pracovní obuv mít konkrétní vlastnosti. Například při práci ve skladech, kde dochází k manipulaci s těžkými předměty, by pracovní obuv měla mít ocelovou špičku odolnou proti propíchnutí. Pokud je vaše práce v blízkosti chladících boxu, kde může dojít k uklouznutí, měla by mít obuv zase protiskluzové vlastnosti atd. Vždy záleží na konkrétní práci v konkrétním prostředí.

Zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance bezpečné a zdraví nezávadné pracovní prostředí. V případě, že takové pracovní prostředí nedokáže zajistit, je zaměstnavatel povinen poskytnout svým zaměstnancům ochranné pracovní prostředky, tedy i pracovní obuv.

Provozuje

Dual Trade s. r. o.
IČ: 24790141
DIČ: CZ24790141
email: info@levnapracovniobuv.cz

Copyright © 2012-2017 www.LevnaPracovniObuv.cz